Hoàn thiện trần thạch cao nhà chị Oanh chung cư Thăng Long

Chia sẻ

Ngày 16/02/2016, thi công hoàn thiện trần thạch cao nhà chị Oanh chung cư Thăng Long

Hoàn thiện trần thạch cao nhà chị Oanh chung cư Thăng Long 01
Hoàn thiện trần thạch cao nhà chị Oanh chung cư Thăng Long 01
Hoàn thiện trần thạch cao nhà chị Oanh chung cư Thăng Long 02
Hoàn thiện trần thạch cao nhà chị Oanh chung cư Thăng Long 02
Hoàn thiện trần thạch cao nhà chị Oanh chung cư Thăng Long 03
Hoàn thiện trần thạch cao nhà chị Oanh chung cư Thăng Long 03
Chia sẻ
Đánh giá bài viết

Cùng chuyên mục