Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 04/12/2015, đội kỹ thuật chúng tôi thi công hoàn thiện nhà mẫu dự án Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng

Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 01
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 01
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 02
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 02
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 03
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 03
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 04
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 04
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 05
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 05
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 06
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 06
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 07
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 07
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 08
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 08
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 09
Trần thạch cao Imperia Garden số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội 09
Chia sẻ
Đánh giá bài viết

Cùng chuyên mục