Trần thạch cao nhà A.Thành chung cư Hồ Gươm Plaza, Hà Đông, Hà Nội

Chia sẻ

Ngày 16/02/2016, đội thợ chúng tôi thi công trần thạch cao nhà anh Thành chung cư Hồ Gươm Plaza, Hà Đông, Hà Nội

Trần thạch cao nhà A.Thành chung cư Hồ Gươm Plaza, Hà Đông, Hà Nội 01
Trần thạch cao nhà A.Thành chung cư Hồ Gươm Plaza, Hà Đông, Hà Nội 01
Trần thạch cao giật nhiều cấp
Trần thạch cao giật nhiều cấp
Trần thạch cao chung cư
Trần thạch cao chung cư
Trần thạch cao nhà A.Thành chung cư Hồ Gươm Plaza, Hà Đông, Hà Nội
Trần thạch cao nhà A.Thành chung cư Hồ Gươm Plaza, Hà Đông, Hà Nội
Thi công trần thạch cao tại nhà anh Thành chung cư Hồ Gươm Plaza
Thi công trần thạch cao tại nhà anh Thành chung cư Hồ Gươm Plaza
Trần thạch cao chưa sơn bả
Trần thạch cao chưa sơn bả
Trần thạch cao
Trần thạch cao
Chia sẻ
Trần thạch cao nhà A.Thành chung cư Hồ Gươm Plaza, Hà Đông, Hà Nội
5 (100%) 1 vote

Cùng chuyên mục