Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm

Chia sẻ

Ngày 11/05/2016, đội kỹ thuật chúng tôi bắt đầu thi công Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Mặt tiền ngồi nhà chúng tôi sắp thi công trần thạch cao
Mặt tiền ngồi nhà chúng tôi sắp thi công trần thạch cao
Chuyển vật tư đến chuẩn bị thi công: Tấm thạch cao, khung xương thạch cao Vĩnh Tường, Bột bả
Chuyển vật tư đến chuẩn bị thi công: Tấm thạch cao, khung xương thạch cao Vĩnh Tường, thanh U, thanh V viền,  Bột bả…
Những thanh U gai đầu tiên đã được định vị trên trần nhà
Những thanh U gai đầu tiên đã được định vị trên trần nhà

Video thi công trần thạch cao

Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm 04
Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm 04
Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm 05
Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm 05
Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm 06
Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm 06
Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm 07
Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm 07
Chia sẻ
Trần thạch cao nhà anh Nam số 6 Lâm Viên, Kđt Đặng Xá, Gia Lâm
5 (100%) 1 vote

Cùng chuyên mục