Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá

Chia sẻ

Ngày 15/01/2016, Đội thợ chúng tôi thi công trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4, khu đô thị Yến Xá – Tổng cục 5 Bộ công an – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội

Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 01
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 01
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 02
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 02
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 03
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 03
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 04
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 04
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 05
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 05
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 06
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 06
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 07
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 07
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 08
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá 08
Chia sẻ
Trần thạch cao nhà chú Tiến khu biệt thự nhà vườn 4 – KĐT Yên Xá
5 (100%) 1 vote

Cùng chuyên mục